Sebepoznání skrze pohyb

Kurz Vás vezme na kreativní cestu k navázání hlubšího kontaktu s Vaším tělem a prozkoumání Vašeho duševního světa. Na této cestě získáte lepší porozumění sobě a svému fungování ve vztazích. Také naleznete vnitřní zdroje, které Vám umožní naplňovat potenciál Vašeho života. V průběhu nás bude podporovat bezpečný kruh ustálené skupiny. 

Více informací a termíny >

Tanec Živlů

Tanec Živlů je založen na spontánním a intuitivním tanci, který má rozvojový přesah. Tento koncept spojuje požitek ze samotného tance s duševní "prací" a zkoumáním životních témat. Kombinuje se zde volný prostor pro Vaše vlastní tvoření s nabídkami od průvodců k účasti na individuálních či skupinových zážitcích. 

Více informací a termíny >


Cyklická žena: pohybový workshop

Záměrem tohoto workshopu je setkání v bezpečném kruhu žen, kde se můžete spojit s vlastním tělem a nalézt informace a odpovědi o Vaší cykličnosti, které jsou ve Vás již přítomné.  

Více informací a termíny >