O mně


Mgr. Marek Hladík

Mým posláním je pomáhat lidem na cestě ke spokojenému a naplňujícímu životu.

Věřím, že každý člověk v sobě nese netušený tvořivý potenciál a přirozenou tendenci budovat láskyplné vztahy. Naše životní osudy nám však mnohdy postavily překážky a udělaly jizvy, které nám brání být plně sami sebou, jít za svými sny a jednat s druhými s laskavostí.

Chci vás podpořit v objevení toho, kdo opravdu jste, jaké je vaše poslání a jaké dary máte přinést světu. Snažím se vás také povzbudit k prozkoumání vašeho nitra včetně stinných stránek a k překročení svazujících přesvědčení a obav, které vám brání žít naplno a srdcem.

Mou pracovní vášní je tanečně pohybová terapie, což je terapeutický směr propojující hlubinnou psychoterapii a práci s pohybem. Mým koníčkem je šamanismus a léčebné metody přírodních národů. Ve své práci propojuji poznatky z výzkumu i praxe moderní psychoterapie a moudrost starobylých pramenů poznání. Využívám klasický terapeutický rozhovor, práci s tělem a pohybem, imaginace, meditace, rituály a další metody.

Miluji tanec, dobrodružství při realizaci svých snů, objevování mystéria života a chvíle prostoupené lidskou sounáležitostí. Příroda je pro mě posvátná.


Vzdělání

Magisterský titul v oboru psychologie jsem získal na Masarykově univerzitě v Brně. V současnosti se na univerzitě zabývám výzkumem využití spontánního pohybu v psychoterapii. Absolvoval jsem tři roky psychoterapeutického výcviku v tanečně-pohybové terapii pod asociací tanečně pohybové terapie TANTER.

Prošel jsem kompletním kurzem krizové intervence a základním a pokročilým kurzem šamanských technik od Foundation for Shamanic Studies. Mou práci obohatilo také zkoumání somatické psychoterapie, biosyntézy, vědomého tance a mindfulness. 

Nicméně hlavně mě učil život, příroda a má cesta sebepoznání.


V mém přístupu jsou důležité tyto body:

MOUDROST TĚLA

Tělo je náš věrný partner a průvodce na cestě životem. Je kotvou v přítomnosti a spojuje nás s naší vnitřní moudrostí. Tělesné zážitky se mohou stát lékem pro tělo i duši.

SÍLA PŘIROZENOSTI

V autenticitě je největší síla a je klíčem k opravdovému růstu. Být sám sebou je zároveň náš nejvyšší cíl. Takto objevíme a přijmeme svou jedinečnost a odhalíme dary, které můžeme přinášet společnosti.

CESTA SRDCE

Spojit mysl a srdce je jedním z největších úkolů každého z nás. Smysluplnou cestu životem nevymyslíme v hlavě, ale musíme se nechat vést srdcem.

CELOSTNÍ PŘÍSTUP

Tělo a duše jsou dvě strany jedné mince a navzájem odráží svůj stav. Pokud toto propojení vnímáme a využíváme, máme v rukou mocný nástroj k duševnímu rozvoji. 

HRAVOST A RADOST

Život je ze své podstaty láskyplný, hravý a radostný. Můžeme k sebepoznání využít přístup a metody, které jsou nenásilné, zkoumavé a hravé.

AKTIVNÍ UTVÁŘENÍ ŽIVOTA

Věřím, že každý má moc vytvořit si takový život, jaký si přeje žít. Opravdu si můžete plnit i své nejtroufalejší sny nehledě na okolnosti, ze kterých vycházíte. Jen musíte život uchopit do svých rukou.

UZEMNĚNÁ SPIRITUALITA

K naplňujícímu životu patří hledání a pociťování smyslu v životě. K tomu je potřeba otevřít svou mysl a srdce věcem, které nás přesahují. Zveme do našich životů kouzlo tajemna a zároveň zůstáváme nohama na zemi. Zdroje, které nám přináší spiritualita, využíváme pro potřeby každodenní existence.

PŘÍRODA

Příroda nás nabíjí a vrací k nám samotným. Hluboké spojení s přírodou může být zdrojem síly, moudrosti a inspirace. Příroda nás spojuje s naší přirozeností, léčí nás a a připomíná nám krásu života.