Mým posláním je pomáhat Vám na cestě k vytvoření takového života, jaký chcete žít.

 Jsem tu pro Vás, abych Vás na této cestě doprovázel a podporoval.

Vytvářím bezpečný prostor pro Váš růst, ve kterém poznáte sebe sama a navážete kontakt s vnitřními zdroji potřebnými pro naplnění Vašich životních záměrů.V mém přístupu jsou důležité tyto body:

MOUDROST TĚLA

Naše tělo je věrný partner a průvodce na cestě životem. Tělo je kotvou v přítomnosti a můžeme se skrze něj spojit s naší vnitřní moudrostí. Při práci s autentickým pohybem necháváme moudrost těla se plně projevit. Přirozený pohyb se tak stává univerzálním lékem.

SÍLA PŘIROZENOSTI

V autenticitě je největší síla a je klíčem k přirozenému a efektivnímu růstu. Být sám sebou je ten nejvyšší cíl. Takto objevíme a přijmeme svou jedinečnost a dary, které můžeme přinášet společnosti. Tento přístup k sobě je uvolňující a zároveň léčivý.

CESTA SRDCE

Propojit mysl a srdce je jedním z největších úkolů každého z nás. Smysluplnou cestu životem nevymyslíme v hlavě, ale musíme se nechat vést srdcem. Důležité je, že pokud přistupujeme k sobě a svému okolí láskyplně, získáváme tím zároveň ohromnou sílu.

CELOSTNÍ PŘÍSTUP

Tělo a duše jsou neoddělitelně propojené a navzájem odráží svůj stav. Pokud toto propojení vnímáme a využíváme, máme v rukou mocný nástroj rozvoje. Práce s autentickým pohybem zapojuje fyzickou, emocionální, mentální i spirituální složku našeho prožívání a rozvíjí nás celostně na všech těchto rovinách.

HRAVOST A RADOST

Na cestě sebepoznání potřebujeme odvahu a trpělivost, ale nesmíme zapomenout si život užívat. Život je ze své podstaty krásný, hravý a radostný a obsahuje citovou i materiální hojnost. Na své cestě se potkáme s tím, co nás od těchto kvalit odděluje, ale můžeme k tomu využít přístup a metody, které jsou nenásilné, zkoumavé a hravé.

AKTIVNÍ UTVÁŘENÍ ŽIVOTA

Věřím, že každý má moc vytvořit si takový život, jaký si přeje žít. Můžete si plnit i své nejtroufalejší sny nehledě na okolnosti, ze kterých vycházíte. Musíte k tomu však převzít zodpovědnost za svůj život a začít ho aktivně utvářet. Zkoumání Vašeho nitra a sebepoznání je klíčem k vnější změně.

ZAKOTVENÁ SPIRITUALITA

K naplňujícímu životu patří hledání a pociťování smyslu v životě. K tomu je potřeba otevřít svou mysl a srdce věcem, které nás přesahují. Zveme do našich životů kouzlo tajemna a zároveň zůstáváme nohama na zemi. Zdroje, které nám přináší spiritualita, využíváme pro potřeby každodenní existence.

PŘÍRODA

Příroda nás spojuje s naší přirozeností. Spojení s přírodou je zdrojem energie, klidu, a inspirace. Příroda je moudrá a může nás mnohému naučit. Ukazuje nám, že všechno má ve světě své místo a funkci. Příroda má i své temnější stránky - stejně jako člověk. Ale i ty jsou součástí celku a harmonie.


Kdo stojí za Moudrostí přírody?


Marek Hladík

Během magisterského studia psychologie jsem objevil tělesně-orientovanou psychoterapii, která si v odborné oblasti získává stále větší oblibu. Nastoupil jsem do čtyřletého psychoterapeutického výcviku v tanečně-pohybové terapii, kde jsem mohl zažít, jak léčivé může být propojení psychoterapie a práce s pohybem. Výhody tohoto přístupu k psychoterapii spatřuji v jeho celostním pojetí, účinnosti a přirozenosti.

Vytváření bezpečného prostoru a provázení léčivými pohybovými procesy se stalo důležitým prvkem mé práce. V rámci tohoto přístupu se dá pracovat s hlubokými tématy, ale také zažívat hravost a radost z objevování v pohybu.

Věřím, že pokud na sobě budete pracovat a poznávat sebe sama, tak můžete dosáhnout výrazné změny k lepšímu, ať už je Vaše aktuální situace jakákoliv. Chci Vás podpořit v tom, abyste nepřijali své obtíže jako normu, a uvědomili si, že můžete být sami sebou a žít naplňující život plný radosti a lásky.

Přeji si, aby každý člověk měl možnost najít své poslání a životní cestu, po které touží. Snažím se lidem pomoci tuto cestu najít a zprostředkovat jim kontakt s vnitřními zdroji síly, aby po této cestě mohli kráčet. Každý člověk může tvořit a obohacovat svět skrze své jedinečné silné stránky a mít harmonické vztahy k druhým lidem.


V minulosti se mnou Moudrost přírody spoluutvářela výjimečná kolegyně Šárka Krotká. Po dvouleté obohacující a neskutečně kreativní spolupráci se Šárka vydala vlastní cestou. Její láskyplná energie a přínos jsou však nesmazatelně zapsány v duši Moudrosti přírody - v názvu, na těchto webových stránkách i v samotné mé práci. :)