O mně


Mgr. Marek Hladík

Věřím, že každý člověk je jedinečný a narodil se s vnitřními dary - kvalitami a schopnostmi, které má za úkol přinést světu. Všichni v sobě máme poklad, který čeká na odhalení. Abychom ho našli, musíme obrátit svou pozornost do svého nitra, poznat, kdo skutečně jsme a co v tomto životě chceme tvořit a přinášet světu.

U většiny z nás je naše skutečné já s jeho obrovským potenciálem ukryto pod nánosem naší minulosti, omezujících přesvědčení a starých zranění. Naše dary jsou však na dosah. Pokud se vydáme na hrdinskou cestu do našeho vnitřního světa a pravdivě se setkáme se vším, co v něm najdeme, můžeme od základů proměnit svůj život a splnit si své sny.

Chci vás podpořit v tom, abyste se vydali na cestu ke své podstatě, svobodě a autenticitě. Ze své zkušenosti totiž vím, že tato cesta vám může přinést bohatství, které není měřitelné penězi ani žádným úspěchem ve vnějším světě. Cesta sebepoznání a vnitřní transformace vás může dovést k opravdové síle, lásce, prosperitě a spokojenosti.

Jsem spolu-zakladatel komunitně-rozvojového centra Kmen, které se nachází v centru Brna na adrese Lidická 28. Kmen je centrum zaměřené na sebepoznání a léčení těla, vztahů i mysli. Kmenový prostor je podporující základnou pro všechny, kteří chtějí žít naplno a srdcem.

Miluji tvoření všeho druhu, jídlo, tanec a každodenní dobrodružství při realizaci svých snů. Rád trávím svůj čas v přírodě a zkoumáním mystéria života. Nedocenitelné pro mě jsou chvíle prostoupené lidskou sounáležitostí, které mi nejčastěji přináší právě Kmen.

Své dary a služby nabízím v podobě terapeutických setkání, při kterých využívám rozhovor, práci s tělem a pohybem, imaginace, meditace a další metody. Jedince a skupiny provázím rituály, které vytvářím na míru jejich potřebám.


Vzdělání

Magisterský titul v oboru psychologie (jednooborová) jsem získal na Masarykově univerzitě v Brně. V současnosti se na univerzitě zabývám výzkumem využití spontánního pohybu v psychoterapii. Absolvoval jsem čtyřletý psychoterapeutický výcviku v tanečně-pohybové terapii pod asociací tanečně pohybové terapie TANTER.

psychoterapeutické vzdělání se v mé práci propojuje s moudrostí duchovních pramenů poznání - zejména přírodního šamanismu.

Další vzdělání:

  • Kompletní kurz krizové intervence (150 hodin výcviku)
  • Roční škola mystéria Stargate (5x4 dny)
  • Roční kurz psychoterapeutického směru biosyntéza (6x2 dny)
  • Základní a pokročilý kurz šamanských technik od Foundation for Shamanic Studies (7 dní)
  • Roční kurz jógové teorie a praxe a 1,5 roku tantry
  • Několik desítek dalších kurzů z oblasti tělesně-orientované psychoterapie, šamanismu, vědomého tance, meditace a mindfulness.
  • Mnohaletá vlastní cesta sebepoznání se systémem Genových klíčů.

V mém přístupu jsou důležité tyto body:

SÍLA PŘIROZENOSTI

V autenticitě je největší síla a je klíčem k opravdovému růstu. Být sám sebou je zároveň náš nejvyšší cíl. Takto objevíme a přijmeme svou jedinečnost a odhalíme dary, které můžeme přinášet společnosti.

MOUDROST TĚLA

Tělo je náš věrný partner a průvodce na cestě životem. Je kotvou v přítomnosti a spojuje nás s naší vnitřní moudrostí. Tělesné zážitky se mohou stát lékem pro tělo i duši.

CESTA SRDCE

Spojit mysl a srdce je jedním z největších úkolů každého z nás. Smysluplnou cestu životem nevymyslíme v hlavě, ale musíme se nechat vést srdcem.

CELOSTNÍ PŘÍSTUP

Tělo a duše jsou dvě strany jedné mince a navzájem odráží svůj stav. Pokud toto propojení vnímáme a využíváme, máme v rukou mocný nástroj k duševnímu rozvoji. 

HRAVOST A RADOST

Život je ze své podstaty láskyplný, hravý a radostný. K rozvoji můžeme využít přístup a metody, které jsou nenásilné, zkoumavé a hravé.

AKTIVNÍ UTVÁŘENÍ ŽIVOTA

Věřím, že každý má moc vytvořit si takový život, jaký si přeje žít. Opravdu si můžete plnit i své nejtroufalejší sny nehledě na okolnosti, ze kterých vycházíte. Jen musíte život uchopit do svých rukou.

UZEMNĚNÁ SPIRITUALITA

K naplňujícímu životu patří hledání a pociťování smyslu v životě. K tomu je potřeba otevřít svou mysl a srdce věcem, které nás přesahují. Zveme do našich životů kouzlo tajemna a zároveň zůstáváme nohama na zemi. Zdroje, které nám přináší spiritualita, využíváme pro potřeby každodenní existence.

PŘÍRODA

Příroda nás nabíjí a vrací k nám samotným. Hluboké spojení s přírodou může být zdrojem síly, moudrosti a inspirace. Příroda nás spojuje s naší přirozeností, léčí nás a a připomíná nám krásu života.