AUTENTICKÝ POHYB

Autentický pohyb je metoda vycházející z oblasti tanečně-pohybové terapie. Tato metoda vychází z předpokladu neoddělitelnosti těla a duše a čerpá z moudrosti našeho těla, které nás přirozeně dokáže vést tam, kam právě potřebujeme.

V autentickém pohybu se nezajímáme o jeho estetickou stránku a nesnažíme se něco "vytvořit". Naší snahou je nechat tělu co největší volnost a dostat se mimo sféru kontroly naší mysli, která by pohyb plánovala a předurčovala ho. Snažíme se zahodit představu o tom, jací bychom "měli být". Naše nitro pak začne promlouvat skrze naše tělo a vede nás k naplnění našich hlubokých potřeb, ať už v individuálním pohybu nebo v pohybové interakci s druhými.

Na kurzech vytvářím bezpečný prostor, ve kterém můžete být takoví, jací právě teď jste. Díky tomuto bezpečí můžete pravdivě poznávat, kdo jste a co se ve vás skrývá. Můžete poznat svoje vzorce chování a myšlení, a také si dovolit zkoumat nové cesty vedoucí mimo tyto zažité vzorce směrem k větší svobodě a autenticitě.

Provedu vás naladěním na tělo a jeho vnitřní impulsy. V průběhu setkání někdy nabízím určitá témata ke zkoumání, jindy je záměrem pouze v přítomnosti naslouchat tělu a nechat jeho pohyb volně se odvíjet.

Nepotřebujete žádné předchozí zkušenosti s touto "metodou", protože vychází z naší hluboké přirozenosti. Pravda je, že kdo to nezažil, ten si to nedokáže představit. Takže otevřete svou mysl, vykročte do neznáma, a přijďte to zkusit. :)