INDIVIDUÁLNÍ SEBELÉČENÍ POHYBEM

Metoda sebeléčení pohybem je kreativní cesta duševního růstu. Zprostředkuje Vám přímou léčivou zkušenost a sebepoznání. Kombinuje praxi tanečně pohybové psychoterapie, biosyntézy a šamanského přístupu. Je to hravá a zároveň velmi hluboká a účinná metoda.

Při individuálním setkání Vám budu průvodcem a podporou. Ukážu Vám cestu k léčivému pohybu.

Jak sebeléčení pohybem funguje?


  • Stanovíte si záměr vycházející z aktuální potřeby nebo dlouhodobého životního tématu.
  • Oslabíte kontrolu mysli, zaujmete nehodnotící postoj ke svému prožívání a začnete naslouchat moudrosti těla.
  • Ponoříte se do pohybu, který vychází z Vašeho nitra.
  • Vaše duše, přirozenost a sebeuzdravující schopnost se začnou projevovat skrze pohyb, a ten se stane léčivým.
  • Porostete jak díky přímému zážitku v pohybu, tak díky sebepoznání pramenícímu z reflexe zážitku.

Jaký je přínos této praxe?

  • Přirozená zkušenost s tělem a myslí Vám pomůže prozkoumat omezení oddělující Vás od naplněného života.
  • Poznáte sebe sama ve své celistvosti. Objevíte svou podstatu, jedinečnost a svůj plný potenciál. Zároveň poznáte svůj stín.
  • Naučíte se využívat pohyb v každodenním životě pro dosažení rovnováhy, zdraví, svobody a sebepoznání.
  • Naleznete zdravý vztah k sobě a nenásilný a přitom efektivní přístup k duševnímu růstu.
  • Navážete kontakt s vnitřními zdroji pro vytvoření takového života, jaký si přejete žít.
Marek Hladík
Marek Hladík

Formální zázemí pro mou práci mi poskytlo pětileté magisterské studium psychologie a psychoterapeutický výcvik (2 roky) ve směru tanečně pohybové terapie. Mou práci obohatilo také zkoumání somatické psychoterapie, biosyntézy, vědomého tance a šamanských praktik. Nicméně hlavně mě učil život, příroda a má cesta sebepoznání. 


Cena individuálního setkání je 400 Kč za hodinu. Aktuálně přijímám nové klienty.


Pokud Vás možnost individuálního setkání zaujala nebo máte jakékoliv další dotazy, neváhejte se na mne obrátit na emailové adrese moudrostprirody@email.cz nebo na telefonním čísle  773 270 794, případně prostřednictvím kontaktního formuláře níže.