SEMINÁŘ: PROPOJENÍ TĚLA A MYSLI

PROČ SE ZAJÍMAT O PROPOJENÍ TĚLA A MYSLI?

Pokud jsou tělo a mysl vnímány jako oddělené a nesouvisející části, má to neblahé důsledky na naše tělesné i psychické zdraví. Ochuzujeme se o hloubku prožívání a nemáme přístup k moudrosti těla.

V důsledku se hůře orientujeme ve svém prožívání a naše jednání v osobním i pracovním životě není efektivní vzhledem k naším záměrům. Na tomto semináři zjistíte, v čem je kontakt s tělem nedocenitelný a jak Vám může obohatit Váš každodenní život. 

JAKÝCH TÉMAT SE SEMINÁŘ DOTÝKÁ?
• Jak využít moudrost těla v práci a ve vztazích.
• Jak budovat a posilovat kontakt s tělem.
• Tělo a pohyb jako nástroj k sebepoznání.
• Rozhodování na základě signálů z těla.
• Tělo jako kotva v přítomnosti a průvodce životem. 


AKTUÁLNĚ NENÍ VYPSANÝ DALŠÍ TERMÍN SEMINÁŘE