INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE

Při individuálním setkání Vám budu průvodcem a podporou na Vaší cestě k sebepoznání. Naše spolupráce může mít různé podoby podle toho, jaký způsob práce Vám bude vyhovovat a podle Vašeho záměru.

Formální zázemí pro mou práci mi poskytlo pětileté magisterské studium psychologie a psychoterapeutický výcvik (2 roky) ve směru tanečně pohybové terapie. Mou práci obohatilo také zkoumání somatické psychoterapie, biosyntézy, vědomého tance a šamanských praktik. Nicméně hlavně mě učil život, příroda a má cesta sebepoznání.

Marek Hladík
Marek Hladík

 Jak pracuji?

  • Je pro mě přirozený celostní přístup. Ve své práci využívám skutečnost, že tělo a duše jsou neoddělitelně propojené. Tělesné procesy a pohyb nám mohou poskytnout cenné informace.

  • Citlivým a kreativním zkoumáním svého prožívání poznáte sebe sama a pochopíte své fungování ve vztazích.

  • Odkrýváme spojitosti s Vaší osobní historií a nacházíme posilující vnitřní zdroje pro Váš každodenní život. Také se učíte zdravému přístupu k sobě a svému tělu - sebepřijetí a ukotvení v těle.

  • Terapie vede k tomu, že se na základě sebepoznání můžete vědomě rozhodnout, jaký život chcete žít. Získáte sílu k vytvoření takového života, který je pro Vás naplňující a respektuje Vaši jedinečnost.

  • Konzultace může probíhat čistě prostřednictvím rozhovoru, zároveň součástí našich setkání může být práce s pohybovými experimenty a spontánním pohybem. 

  • Způsob spolupráce najdeme společně a může se měnit v závislosti na Vašich aktuálních potřebách. Běžně z počátku nepracujeme s pohybem a připojíme ho později v procesu terapie.

Cena individuálního setkání je 400 Kč za hodinovou konzultaci. Aktuálně přijímám nové klienty.


Pokud Vás možnost individuálního setkání zaujala nebo máte jakékoliv další dotazy, můžete se na mne obrátit na emailové adrese moudrostprirody@email.cz nebo na telefonním čísle  773 270 794, případně prostřednictvím kontaktního formuláře níže.